İş Seyahatlerinde Personelin Yeme, İçme Gibi Harcamalarını Perakende Satış Fişi/Yazarkasa Fişleri İle Belgeleyemeyecekleri, Mutlaka Fatura Almaları Gerektiği

İş Seyahatlerinde Personelin Yeme, İçme Gibi Harcamalarını Perakende Satış Fişi/Yazarkasa Fişleri İle Belgeleyemeyecekleri, Mutlaka Fatura Almaları Gerektiği

Tarih: 15 Ocak 2013 | Vergi Günceli,


Hemen her işletmede özellikle pazarlama, lojistik, inşaat, denetim şirketlerinde çalışan personel işlerinin bir gereği olarak sık sık seyahat edebilmekte, bu seyahatleri sırasında da yeme – içme başta olmak üzere bir takım giderler yapabilmektedirler. Uygulamada, genellikle seyahat sırasında yapılan bu giderler, fatura düzenleme haddinin altında kalması (2013 yılı için 800 TL.) nedeniyle perakende satış fişi/yazarkasa fişleri ile belgelendirilmektedir. Şirketler ise, söz konusu giderleri perakende satış fişi/yazarkasa fişlerine dayanarak gider kaydetmekte ve KDV’lerini indirim konusu yapmaktadırlar. Bu sirkülerimizde, seyahat sırasında yapılan söz konusu giderlerin perakende satış fişi/yazarkasa fişleri ile belgelendirilip belgelendirilemeyeceği, şirketlerin bu giderleri anılan belgelere dayalı olarak gider kaydedip kaydedemeyecekleri ve KDV’lerini indirim konusu yapıp yapamayacakları konularında açıklamalar yapılacaktır.

İş Seyahatlerinde Personelin Yeme, İçme Gibi Harcamalarını Perakende Satış Fişi/Yazarkasa Fişleri İle Belgeleyemeyecekleri, Mutlaka Fatura Almaları Gerektiği

Paylaş


Okuma Önerisi

2015 Yılında Uygulanacak Had, Oran ve Tutarlar

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.