Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı 1 Eylül 2013 Tarihinden İtibaren % 2 Olarak Sabitlendi

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı 1 Eylül 2013 Tarihinden İtibaren % 2 Olarak Sabitlendi

Tarih: 29 Ağustos 2013 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının

“ c) Kısa   vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila     % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83’üncü maddeye göre Kurumca   belirlenir. Bu primin tamamını işveren   öder.”

Şeklindeki (c) bent hükmü,  19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”6385Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”ile 01 Eylül 2013 tarihinden itibarengeçerli olmak üzere

“ c) Kısa   vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının   prime esas kazancının % 2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı % 1,5 oranına düşürmeye ya da % 2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, KısaVadeli Sigorta Kolları Prim Oranı01 Eylül 2013 tarihinden itibaren% 2 olarak sabitlendiğinden, Eylül/ 2013 ve sonraki dönemlere ait ücret bordrosu programlarında yer alan prim oranının buna göre güncellenmesi ve uyarlanması gerekmektedir.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Emeklilikte Yeni Dönem!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.