KKDF Oranı Değiştirilen Mallar

KKDF Oranı Değiştirilen Mallar

Tarih: 17 Nisan 2015 | Vergi Günceli,


12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2’nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi bulunmaktadır.

Üretim maliyetlerinin azaltılması suretiyle ekonomik büyümeye katkıda bulunulması ve ilave istihdam yaratılması amacıyla 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) ekli listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Söz konusu listede yer alan malların ithalatçılar tarafından incelenerek GTİP malları üzerinden bu listede yer aldığını tespit ettikleri malları 10.04.2015 tarihi itibariyle vadeli ithalata konu etmeleri halinde KKDF oranının sıfır olarak uygulanması gerekmektedir.

2015/7511 sayılı BKK eki liste ekte sunulmuştur.

kkdf-listesi

Paylaş


Okuma Önerisi

Prim Ödeme Günü 07.03.2017 Tarihine Kadar Uzatıldı.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.