Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Mart Ayı Sonuna Kadar Bildirimini Yapmayı Unutmayın!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Mart Ayı Sonuna Kadar Bildirimini Yapmayı Unutmayın!

Tarih: 22 Şubat 2017 | Vergi Günceli,


18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğe göre;

1- 01.01.2018 tarihinden itibaren “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” verilecektir. Bu tarihten itibaren muhtasar ve SGK prim hizmet beyannamesi tek bir beyanname olarak verilecektir.

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için, Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 01.06.2017 tarihinden itibaren başlanacaktır.

2-  Vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflerin/işverenlerin vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8)  2017 Mart ayı sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla

Güncel Group Vergi Hizmetleri

Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Hadlerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlenmiştir

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.