Önemli Hatırlatma: Yevmiye Defteri Kapanış Onayının Haziran Ayı Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekiyor!

Önemli Hatırlatma: Yevmiye Defteri Kapanış Onayının Haziran Ayı Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekiyor!

Tarih: 27 Haziran 2014 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun (TTK) 64/3. Maddesinde; yevmiye defterlerinin (bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ve kooperatifler de dahil olmak üzere) kapanış onayınınizleyen faaliyet döneminin altıncı ayının (Haziran) sonuna kadar notere yaptırılacağı hükme bağlanmıştır.Buna göre, 2013 takvim yılı/hesap dönemine ilişkin yevmiye defterlerinin kapanış onaylarının (tasdikinin)    30 Haziran 2014 Pazartesi günü akşamına kadar notere yaptırılması gerekmektedir
 
Kapanış onayı, 2013 yılı yevmiye defterinin notere ibraz edilip, son kaydın altına notere “görülmüştür” ibaresi yazdırılarak mühür ve imzalatılması suretiyle yapılacaktır. Yevmiye defteri kapanış onayının zamanında yaptırılmaması Türk Ticaret Kanunun 562/1-c maddesine göre 2014 yılı için 4.481 TL. idari para cezasınıgerektirmektedir.
 

Öte yandan, TTK.ya göre yaptırılma zorunluluğu bulunan kapanış tasdikinin yaptırılmamasının,  Vergi Usul Kanunu yönünden herhangi bir yaptırımı veya cezası bulunmamaktadır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Aslı kaybolan faturaların gider kaydı ve KDV indirimi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.