ÖNEMLİ HATIRLATMA: Yevmiye Defteri Kapanış Onayının Haziran Ayı Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekiyor!

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Yevmiye Defteri Kapanış Onayının Haziran Ayı Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekiyor!

Tarih: 19 Haziran 2015 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 64/3. Maddesinde; yevmiye defterlerinin (bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ve kooperatifler de dahil olmak üzere) kapanış onayının izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının (Haziran) sonuna kadar notere yaptırılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 2014 takvim yılı/hesap dönemine ilişkin yevmiye defterlerinin kapanış onaylarının (tasdikinin) 30 Haziran 2015 Salı günü akşamına kadar notere yaptırılması gerekmektedir.

Kapanış onayı, 2014 yılı yevmiye defterinin notere ibraz edilip, son kaydın altına notere “görülmüştür” ibaresi yazdırılarak mühür ve imzalatılması suretiyle yapılacaktır. Yevmiye defteri kapanış onayının zamanında yaptırılmaması Türk Ticaret Kanunun 562/1-c maddesine göre 2014 yılı için 4.934 TL idari para cezasını gerektirmektedir.

Öte yandan, TTK’ya göre yaptırılma zorunluluğu bulunan kapanış tasdikinin yaptırılmamasının, Vergi Usul Kanunu yönünden herhangi bir yaptırımı veya cezası bulunmamaktadır.

*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Yayınlandı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.