Sermaye Azaltımı Yapılması Halinde Gelir Vergisi Stopajı Yapılıp Yapılmayacağı

Sermaye Azaltımı Yapılması Halinde Gelir Vergisi Stopajı Yapılıp Yapılmayacağı

Tarih: 16 Aralık 2013 | Vergi Günceli,


Son günlerde şirketlerde sermaye azaltılması olayına sıkça rastlanılmaktadır. Şirketlerin sermaye azaltımına gitmelerinin pek çok nedeni olmakla birlikte, en önemli olanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

– Sermayenin belirli bir bölümüne ihtiyacın kalmaması,

– Birikmiş zararların yok edilerek, bilançosunun makyajlanması,

– Bazı ortakların şirketten ayrılmalarını sağlamak.

Sermaye azaltımının, ortaklar tarafından nakden veya aynen yapılan ödemelerden kaynaklanması halinde, ortakların esas olarak işletmeye koydukları sermayeyi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde geri almış olmaları nedeniyle mükellefiyet statüsüne bakılmaksızın vergilendirme işlemi yapılmayacaktır.

Ancak, sermaye hesabının içinde değer artış fonları, enflasyon düzeltme fonları, maliyet artış fonları ve geçmiş yıl karlarının bulunması halinde, yapılacak olan sermaye azaltımında da öncelikle yeniden değerleme değer artış fonu, maliyet artış fonu, pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları ve geçmiş yıl karlarının işletmeden çekildiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Bu durumda da, sermayeyi oluşturan bu unsurlara göre tevkifat yapılması söz konusu olacaktır.

Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgede, bu konu ayrıntılı olarak ele alınarak, sermaye azaltımında vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Söz konusu özelgenin tam metnine önemine istinaden aşağıda yer verilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

İhbar İkramiyesinin Gelir Vergisi İle Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.