Şirket Arsasının Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Uygulaması

Şirket Arsasının Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Uygulaması

Tarih: 4 Nisan 2013 | Vergi Günceli,


Özelikle büyükşehirlerde arsa karşılığı inşaat işlerinde, hasılat paylaşımı yöntemi diğer yöntemlere göre daha çok tercih edilmeye başlanılmıştır. Bunun nedeni ise, hasılat paylaşımı yönteminin özellikle arsa sahiplerine vergi uygulamaları bakımından büyük avantajlar sağlamasıdır. Hasılat paylaşımı yöntemi; kişi ya da şirketlerin arsalarını, müteahhit firmalara arsa üzerine inşa edilecek bağımsız bölümlerin satış bedellerinin belirli bir yüzdesi karşılığı devretmeleri olarak tanımlanmaktadır. Arsa karşılığı inşaat işinde inşa edilen bağımsız birimler, hasılat paylaşımı yönteminde ise, inşa edilen konut ve/veya işyerleri yerine, bunların satış hasılatları arsa sahibi ile müteahhit arasında paylaşılmaktadır.

Bu konuda Sayın Abdullah TOLU’ nun , Yaklaşım Dergisinin 2013 Nisan ayı sayısında yayımlanan ‘Şirket Arsasının Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV İstisnası Uygulaması’ adlı makalesini önemine istinaden ilişikte gönderiyoruz.

Şirket Arsasının Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Uygulaması

Paylaş


Okuma Önerisi

Mart Ayı Mali Yükümlülükler Nelerdir?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.