Şirket Ofisinin Tefriş Ve Düzenlenmesi Amacıyla Satın Alınan Tablolar İçin Ödenen Bedellerin Gider Yazılıp Yazılamayacağı ve KDV’lerinin İndirilip İndirilemeyeceği

Şirket Ofisinin Tefriş Ve Düzenlenmesi Amacıyla Satın Alınan Tablolar İçin Ödenen Bedellerin Gider Yazılıp Yazılamayacağı ve KDV’lerinin İndirilip İndirilemeyeceği

Tarih: 14 Aralık 2012 | Vergi Günceli,


Paylaş


Okuma Önerisi

Personele Yapılan Avans Ödemelerinin Bankadan Yapılması Zorunlu mudur?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.