Şirketin ve Ürünlerin Tanıtımı Amacıyla Yaptırılan Web Sitesi İçin Ödenen Bedelin Doğrudan Gider mi Yazılacağı Yoksa Amortismana mı Tabi Tutulacağı

Şirketin ve Ürünlerin Tanıtımı Amacıyla Yaptırılan Web Sitesi İçin Ödenen Bedelin Doğrudan Gider mi Yazılacağı Yoksa Amortismana mı Tabi Tutulacağı

Tarih: 7 Haziran 2013 | Vergi Günceli,


Paylaş


Okuma Önerisi

2013 Yılında Uygulanacak Nisbi ve Maktu Damga Vergisi Tutarları Belli Oldu (56 seri no.lu Damga Vergisi Tebliği)

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.