Sponsorluk İndiriminde Amatör ve Profesyonel Spor Dalı Ayrımı

Sponsorluk İndiriminde Amatör ve Profesyonel Spor Dalı Ayrımı

Tarih: 23 Şubat 2015 | Vergi Günceli,


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 10’uncu maddesine göre, sponsorluk harcamalarının amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.

Söz konusu maddede spor dalının profesyonel-amatör olarak ayrımının 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.06.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir.

Kanunun uygulaması açısından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından “Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı” ile belirlemeye gidilmiş ve futbol ligleri hakkında açıklık getirilmiştir. Talimatın 3’üncü maddesine göre “profesyonel futbolcu” bir kulüple yazılı sözleşme yapmış olan ve kendisine futbol faaliyetleri kapsamında yaptığı harcamalardan daha fazla miktarda ödeme yapılan futbolcu, “amatör futbolcu” ise bu tanım dışında kalan futbolcuları, “profesyonel futbol takımı” profesyonel liglere tescil edilen kulüplerin bu liglere katılan takımlarını ifade etmektedir.

Profesyonel ligler ise, Türkiye Süper Ligi, 1.Lig, 2.Lig ve 3.Ligden oluşmaktadır. Buna göre bu liglerde tescil edilen takımlar profesyonel takımlardır. Dolayısıyla, bu takımlara yapılan sponsorluklarda yapılan harcamanın %50′ si indirim olarak dikkate alınacaktır. Diğer liglerde yer alan takımlara yapılan sponsorluk yardımlarının ise amatör spor dalına yapılmış olarak değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla sponsorluk bedellerinin tamamı indirim konusu olarak dikkate alınabilecektir.

Diğer spor dallarının ise profesyonel veya amatör spor dalı olup olmadıklarının belirlenmesi 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre belirlenecektir. Kanun’un 24’üncü maddesinde yer alan “Profesyonel dallar, Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, Gençlik ve Spor Bakanı tarafından tespit olunur. Profesyonel spor dallarının teşkili, ilgili federasyonları ile bağlantıları, idaresi tüzükle düzenlenir” hükmü ile profesyonel-amatör spor dalı ayrımının nasıl yapılacağını belirtilmiştir. Şimdiye kadar bu madde çerçevesinde profesyonel olarak belirlenen bir spor dalı bulunmamaktadır.

Buna göre şu anda ülkemizde profesyonel spor dalı olarak belirlenmiş tek spor dalı futboldur.

Sponsorluk harcamaları ise;

– Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,

– Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,

– Spor malzemesi bedeli,

– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,

– Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,

– Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler

gibi harcamalardan oluşmaktadır.

*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Bağımsız Denetimde Kalite Kontrol Sistemi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.