Yabancı Sermayeli Şirketler ve İrtibat Bürolarınca Verilecek Bildirimler Nelerdir?

Yabancı Sermayeli Şirketler ve İrtibat Bürolarınca Verilecek Bildirimler Nelerdir?

Tarih: 8 Mayıs 2017 | Vergi Günceli,


20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “ Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nin;

A – 5. maddesi ile, Yabancı sermayeli şirket ve şubelerinin, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılacak bildirimleri ve süreleri açıklanmıştır. Buna göre;

a) Kanun kapsamındaki Yabancı Sermayeli Şirketlerin yönetmelik ekinde yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu” nu yıllık bazda doldurularak bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
b) Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu” nu ödemeyi izleyen en geç 1 ay içinde,
c) Hisse değişikliklerini ise, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu” ile hisse değişikliğini müteakip en geç 1 ay içinde ,
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

B – İrtibat Büroları ise aynı yönetmeliğin 8 nci maddesi hükmüne göre;

a) Kuruluş izni ve değişikliklerini en geç 1 ay içinde,
b) Geçmiş yıl faaliyetlerini ise, yönetmelik ekinde yer alan “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”nu her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;
– Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya
– Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle,
hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” ile hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Teşvik Uygulama Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Saygılarımızla

Güncel Group Vergi Hizmetleri

Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Yayınlandı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.