Yabancı Yatırımcıların İMKB ve VOB’ da Gerçekleştirdikleri Alım-Satım İşlemlerinde Kullandıkları Eş Yerleşim (coloca- tion) Hizmet Sunucularının (işyeri) Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği

Yabancı Yatırımcıların İMKB ve VOB’ da Gerçekleştirdikleri Alım-Satım İşlemlerinde Kullandıkları Eş Yerleşim (coloca- tion) Hizmet Sunucularının (işyeri) Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği

Tarih: 13 Şubat 2013 | Vergi Günceli,


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB)’nda hisse senedi alım-satım ve VOB işlemleri yapan kurumsal yatırımcılar hızlı alımsatım emirleri verebilmek maksadıyla borsalara en yakın veri merkezlerinde bilgisayar ve network alt yapılarını konuşlandırmaya başlamışlardır. Teknoloji şirketleri veya aracı kurumlar tarafından verilen ve yakın yerleşim (proximity services) olarak adlandırılan bu hizmetler sayesinde algoritma ve yüksek frekanslı işlem yöntemleri (high frequency trading) geliştirilmeye başlanmış, yüksek frekanslı işlem yönteminin yaygınlaşması sonrasında ise borsalar rekabet güçlerini koruyabilmek ve emir iletiminin daha hızlı gerçekleştirilebilmesini teminen, kendi lokasyonlarında eş yerleşim (colocation) hizmeti vermeye başlamışlardır.

Teknoloji şirketleri, aracı kurumlar veya borsalar tarafından konuşlandırılan söz konusu sistemler üzerinden gerçekleştirilen işlemler yetkili aracı kurumların kodları ile yapılmakta olup, söz konusu hizmet yatırımcıların çok daha yüksek hızda ve hacimde işlem gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamaktadır. Türkiye’de bulunan sunucular (serverlar) üzerinden verilen söz konusu eş yerleşim hizmetlerinin yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’de işyeri oluşturup oluşturmadığı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı 8/2/2013 tarihli ve 26 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri’nde, yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcıların, Türkiye’de yetkilendirilmiş tam mükellef kurumlarla yapmış oldukları aracılık sözleşmelerine istinaden İMKB ve VOB’da gerçekleştirdikleri alım-satım işlemleri sırasında, teknoloji şirketlerinden, aracı kurumlardan veya borsalardan alınan eş yerleşim (colocation) hizmetleri nedeniyle kullandıkları sunucuların, yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcılar açısından “işyeri” olarak değerlendirilmeyeceğini açıklamıştır. Çünkü, söz konusu sunucular Vergi Usul Kanununun 156. maddesinde yer alan “işyeri” tanımına girmemektedir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Şubat Ayı Vergi Takvimi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.