Yedek Parçalar İçin Amortisman Ayrılabilir mi?

Yedek Parçalar İçin Amortisman Ayrılabilir mi?

Tarih: 13 Şubat 2015 | Vergi Günceli,


Üretim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak ve üretim faaliyetinde herhangi bir aksamaya meydan vermemek amacıyla satın alınan, arıza durumu veya ihtiyaç anında işletme faaliyetine fiilen tahsis edilecek nitelikteki yedek parça ve ekipman için amortisman ayrılıp ayrılamayacağı konusunda tereddütler oluşmaktadır. Konuya ilişkin görüşlerimize aşağıda yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 313’üncü maddesinde; işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaşların değerleme hükümlerine göre tespit edilen değerinin VUK hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder. Diğer yandan mezkur madde uyarınca işletmede kullanılan ve değeri (01.01.2015’ten itibaren) 880 TL’yi aşmayan alet, edavat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınacaktır.

Bu hükme göre, işletmede kullanılan yedek parçaların ömürlerinin 1 yıldan fazla olması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerlerinin 880 TL’yi aşması halinde amortismana tabi olacaklardır. Değeri 880 TL’yi aşmayan yedek parça niteliğindeki iktisadi kıymetler gider olarak kaydedilecektir.

Diğer taraftan, işletmede kullanılan tesis, cihaz ve makinelerin arızalanması durumunda yedek olarak kullanıma hazır halde bulunan iktisadi kıymetler, iktisadi kıymetin ilk alındığı sıradaki beklenen ömrünü uzatmak amacıyla yapılan giderler olduğundan, aktifleştirildikleri yıldan başlayarak iktisadi kıymet için belirlenen oran ve süreye göre amortismana tabi tutulacaklardır.

*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

İlişkili Şirketten Yapılan Borçlanmalarda Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması, KDV ve Fatura

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.