YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN ESASLARINI BELİRLEYEN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR VE TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN ESASLARINI BELİRLEYEN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR VE TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

Tarih: 22 Haziran 2012 | Vergi Günceli,


Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararla, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çıkarılan Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmaktadır. Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartlarlar birlikte asgari sabit yatırım tutarının; karar ekinde belirlenen şehirleri kapsayan bölgelere göre; 1. ve 2. bölgelerde 1.000.000 TL, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500,000 TL olması gerekiyor. İlgi duyulan sektör ve bölgeler tarafımıza bildirilmesi halinde detaylı bilgi tarafınıza sunulacaktır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Faaliyet Raporuna Dikkat

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.