Yevmiye Defteri Ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onaylarının Yaptırılacağı Süre Konusunda Son Durum

Yevmiye Defteri Ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onaylarının Yaptırılacağı Süre Konusunda Son Durum

Tarih: 29 Mart 2013 | Vergi Günceli,


Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 64. maddesinde; yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterlerinin kapanış onaylarının izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının (mart ayı) sonuna kadar notere yaptırılması zorunluluğu getirilmişti.

Ancak, uygulamada yaşanan sorunlar üzerine 28/03/2013 tarihinde TBMM’de kabul edilen Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, TTK’nın 64. maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.”

Ayrıca, söz konusu Kanunun 90. maddesinde ise, 6102 sayılı Kanunun 64. maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan yevmiye defterinin kapanış onayına ilişkin hükmün 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümlerinin ise Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Öte yandan, bu düzenlemelerin yer aldığı söz konusu Kanun yasalaşmakla birlikte, henüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir. Çok kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanımızca imzalanmasını müteakip yayımlanması beklenilmektedir.

Bu çerçevede,

1) Yevmiye defterlerinin kapanış onayının izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının (Haziran) sonuna kadar,

b) Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının ise izleyen faaliyet yılının birinci ayının (Ocak ) sonuna kadar , notere yaptırılacaktır. Diğer taraftan, 2012 yılına ait;

a) Yönetim kurulu karar defterinin Mart/2013 sonuna kadar (yani bugün 29.3.2013),

b) Yevmiye defterinin ise Haziran/2013 sonuna kadar,

kapanış onaylarının notere yaptırılması gerekmektedir. (Limited şirketlerde 2012 ve daha önceki yıllarda kullanılan karar defteri Ortaklar Kurulu Karar Defteri olup, kapanış tasdiki yapılmasına gerek yoktur. 2012 yılında Ortaklar Kurulu Karar Defteri’nin dışında ayrıca Müdürler Kurulu Karar Defteri kullananlar Mart ayının sonuna kadar Müdürler Kurulu Karar Defteri’nin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadır.)

Paylaş


Okuma Önerisi

Teknoparklarda Vergi Uygulamaları

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.