Çek'te reeskonta maliye çözümü

Çek'te reeskonta Maliye çözümü

Gelir İdaresi Başkanı Metin Kilci'nin yayınladığı sirkülerde çekin vadeli ödeme aracı olarak kullanılmasını düzenleyen mevzuatlar sıralandı.

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Gazeteniz DÜNYA'nın 25 Nisan'da gündeme getirdiği, vadeli çeklerle ilgili reeskont sorunu çözüldü. İş dünyası ve yeminli mali müşavirlerin uyarılarının yer aldığı haberin gazetemizde yayınlandığı tarihten 5 gün sonra Maliye Bakanlığı, vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulamayacağına ilişkin görüşünü 64 sıra numaraları VUK sirküleri ile değiştirdi. Söz konusu sirküler ile birlikte vadeli çekler de artık senetler gibi reeskonta tabi tutulabilecek. Alacakların vade tarihindeki değeri yerine bugüne indirgenmiş değeri üzerinden işlem görmesini sağlayan reeskont işlemi artık vadeli çekler için de uygulanacak. Çekte reeskont sorunu, 31 Aralık 2017 tarihine kadar çeklerin üzerindeki vadelerin geçerli olacağına yönelik düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte başladı. Bu tarihten itibaren çeklerin üzerindeki vadelerden önce bankaya ibraz edilememesine ilişkin başlayan uygulama, aynı zamanda çekleri de senet gibi vadeli bir ödeme aracı sınıfına girmesine yol açtı. Ancak bu düzenlemeye rağmen Maliye Bakanlığı, vadeli bir ödeme aracı olarak kabul edilen çekin, reeskont işlemine tabi tutulmasına yönelik talepleri geri çevirdi.

Maliye görüş değiştirdi İş dünyasının çeklerin de senetlerde olduğu gibi reeskonta tabi tutulması gerektiği yönündeki taleplerinin DÜNYA'da yayınlandığı 25 Nisan tarihinden 5 gün sonra, Maliye Bakanlığı'nda Gelir İdaresi Başkanı Metin Kilci imzasıyla bir sirküler yayınlandı. Sirkülerde çekin vadeli ödeme aracı olarak kullanılmasını düzenleyen mevzuatlar alt alta sıralandı. Sirkülerin son bölümünde, "İleri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanması mümkün bulunmaktadır" görüşüne yer verildi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: "Etik açısından olumlu bir gelişme"

Ankara Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Birliği (OSBÜK) Başkanı Nurettin Özdebir, düzenlemenin iş dünyası açısından olumlu ama geç kalınmış bir karar olduğunu söyledi. Çekin 2017 yılı sonuna kadar vadeli ödeme aracı olarak tanımlandığını belirten Özdebir, " Vadeli ödeme araçlarında da vadenin reeskonta tabi tutulup gerçek kar veya zararın hesaplanması gerekir. Fiktif gelirler üzerinden vergilendirilmemesi gerekir. Hakkaniyete riayet edilmiş oldu" dedi. Bundan daha önemli konunun, devlet erkinin vatandaş lehine kullanılması olduğunu belirten Nurettin Özdebir, "Kanunen tanınmış hakların sınırlanmaması ve etik açısından olumlu bir gelişme olarak görüyorum" diye konuştu.

Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği Başkanı Zeki Kıvanç: "Teşekkür ederiz ama 1 yılımızı yediler"

Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'na defalarca başvuruda bulunan Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği Başkanı Zeki Kıvanç, bu kararı "Adalet tecelli etti, olması gereken buydu" şeklinde yorumladı. Bundan sonra çeklerin, çek hükmünde olmadığı, senet hükmünde olduğu kabul edildiğini belirten Kıvanç, "Bundan sonra vadeli çeklerini, alacağını da borcunu da iskonto ederek gerçek bilançoların çıkması sağlanacaktır" dedi. Geç kalınmasına rağmen bu uygulamadan dolayı Maliye Bakanlığı'na teşekkür ettiklerini belirten Zeki Kıvanç, "Ancak bir yılımızı yediler. 2012 yılının ne olacağına karar verilmelidir. Bize göre düzeltme beyannamesiyle durum düzeltilmelidir" diye konuştu.

Güncel Lavaile Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer: "Maliye geçmiş dönemle ilgili ihtilaftan vaz geçmeli"

Güncel Lavaile Grup Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, kararı olumlu bulmakla birlikte, geçmişe dönük ihtilaflardan da Maliye Bakanlığı'nın vaz geçmesi gerektiğini söyledi. Sezer, "Bu şekilde bir ödeme aracı olmakla beraber yasal olarak vadeli düzenlenmesine izin verilen çekler de, artık diğer senetler gibi vergi uygulamaları bakımından reeskonta tabi tutulabilecektir. Maliye Bakanlığı'nı bu düzenlemesinden dolayı tebrik etmek gerekir" dedi. Düzenlemeyle birlikte ekonomik sıkıntılarla çeklerin zamanında ödenememesi sonucunda ticari hayatta karşılaşılan sorunlara ve mağduriyetlere bir çözüm üretildiğini dile getiren Yılmaz Sezer, şunları söyledi: "Kişisel görüşümüze göre, Maliye Bakanlığı'nın bu yeni görüşünü geçmişe yönelik olarak da uygulaması gerekir. Çünkü vadeli çek düzenlenmesine ilk olarak 3167 sayılı Kanunda yapılan bir değişiklikle izin verilmiştir. Dolayısıyla, çekte vade olayının geçmişten bu yana geldiği hususu da dikkate alınarak zamanaşımı süresi (2008 yılı başından itibaren) içerisinde vadeli çeklere reeskont uygulayan mükelleflerle ilgili olarak yapılacak incelemelerde bu Sirkülerin aksine bir işlem yapılmaması veya bu konuda bir ihtilaf yaratılmışsa da bundan vazgeçilmesi uygun olacaktır"

Reeskont nedir? Senede bağlı alacak ve borçların değerleme gününün değerine getirilmesi işlemine reeskont deniliyor. Reeskont ayrıca, "Alacak ve borç senetlerini mukayyet (yazılı-kayıtlı) değerlerinden, vadelerine ve faiz oranına göre değişen, bir meblağı düşmek suretiyle net bugünkü değere (değerleme günü-bilanço günü) ulaşılması" şeklinde de tanımlanıyor.


0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör