Şirketlerin Kar Payı Dağıtımında Süre Uzatımı

Sermaye şirketleri için 3 önemli düzenleme: Patronların değil şirketlerin likit kalması amaçlanıyor.


Türk Ticaret Kanunu’nun, sermaye şirketlerinin 2019 yılına ilişkin net dönem kârının yüzde 25’inden fazlasını dağıtamayacağına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı sınırlamanın süresi üç ay uzatıldı.
Hüseyin GÖKÇE

Türk Ticaret Kanunu’nun, sermaye şirketlerinin 2019 yılına ilişkin net dönem kârının yüzde 25’inden fazlasını dağıtamayacağına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı sınırlamanın süresi üç ay uzatıldı. Düzenleme ile şirket sermayelerinin güçlü kılınması amaçlanırken, döviz çıkışının ve kâr paylarının dövize yönelmesinin de önüne geçileceği kaydediliyor.Sermaye şirketlerine ilişkin sınırlamalar 3 ay uzatıldı 1-Kâr dağıtımını yüzde 25’i geçemeyecek 2-Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtılamayacak 3-Yönetim kuruluna kâr payı avansı yetkisi verilemeyecek 16 Nisan 2020’de yayınlanan torba yasa ile TTK’ya geçici 13’üncü madde eklenmişti. Bu madde uyarınca sermaye şirketleri 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net dönem kârlarının sadece yüzde 25’ine kadar olan kısmının dağıtımına karar verebiliyorlardı. Aynı madde kapsamında, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği hükme bağlanırken, genel kurulun yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi veremeyeceği de öngörülmüştü. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmıyor.


Nazmi Karyağdı: Yabancı şirketler daha az kâr payı dağıtacak Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, Kâr payı ve avans kâr payı dağıtımı konusunda bu yılın tamamı için geçerli hale gelen kısıtlamanın mikro açıdan şirketler, makro açından ekonomi üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olacağını söyledi. Elinde nakit olan şirketlerin nakdi elinde tutması sağlanırken, nakdi olmayanların ise borçlanarak kâr dağıtmasının önüne geçildiğini dile getiren Karyağdı, “Buradaki amaç şirketlerin işletme sermayelerini güçlü tutmak. Ancak kısıtlama, yabancı ortaklı şirketler açısından bu yıl daha az kâr payı transferi yapılacağı anlamına geliyor” diye konuştu. Makroekonomik açıdan ise, sınırlı kâr payı dağıtımı ile iç piyasada dövize gidebilecek temettülerin şirkette kalması ya da yurt dışına transfer edilecek temettüler nedeniyle otaya çıkabilecek yüklü döviz talebinin önüne geçilmiş olacağının altını çizen Karyağdı, “Ayrıca kâr dağıtımı nedeniyle doğabilecek işletme sermayesi noksanı nedeniyle şirketlerde borçlanma gereksiniminin artmasının önüne geçilmiş oluyor” ifadelerini kullandı. Uygulamayı genel olarak değerlendirildiğimizde finansal kaynağa ihtiyaç olan bir dönemde ülke için kaynakların işletmede ve ülke içinde kalması suretiyle ulusal ekonomiye destek sağlanmasının amaçlandığını görüyoruz.Sezer: Patronların değil şirketlerin likit kalması sağlanıyor Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, düzenlemeyle şirketlerin öz sermayelerinin güçlü tutulmaya çalışıldığını söyledi. Ekonomik sıkıntı sebebiyle şirketlerin cirosu ve kârlılığının azaldığını belirten Sezer, “Türkiye’nin bilinen acı bir gerçeği, şirketler finans sıkıntısını bankalardan da karşılayamayınca işleri yönetmek iyice zorlaşıyor. Bu düzenleme ile kâr dağıtımının yapılmasına engel olunarak şirketlerin finansal yapısı, öz sermayesi güçlü tutulmaya çalışılıyor. Yani amaç şirketlerin mali yapısını güçlendirmek bu şekilde rasyoları daha anlamlı hale getirmek. Tabi yine bu şekilde patronların değil şirketlerin likit kalması sağlanmış oluyor” diye konuştu.

0 yorum