15 Temmuz darbe girişimi mağdurlarına yapılan yardımlar vergiden indirilebilir mi?Hepimizin şahit olduğu üzere, anayasal düzenimizi ve demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik olarak gerçekleşen 15 Temmuz 2016 tarihli silahlı darbe girişimi millet ve devletin kenetlenmesi ile bertaraf edilmiştir.

Diğer taraftan, yaşanan bu olaylar maalesef çok sayıda vatandaşımızın ölmesine ve yaralanmasına neden olmuştur. Yaşanılan bu olaylarda şehit olan sivil vatandaşlarımıza ve yaralılarımıza şehit ve gaziler için tanınan tüm imkanlar sağlanmış olup, buna ek olarak 24 Temmuz 2016 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile yardım kampanyası başlatılmıştır. Söz konusu kampanya Başbakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Belirlenen hesap numaralarına gerçek ve tüzel kişiler doğrudan yardım yapabilecekleri gibi, Turkcell, Vodafone ve Avea GSM operatörleri üzerinden kısa mesaj ile de bağışta bulunabileceklerdir.

Vergi mevzuatımız gereği, mükelleflerce yapılan bağışların gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilmesi hem bağış yapılan kişi ya da kurumun niteliği hem de bağış miktarı açısından bazı sınırlamalara tabi tutulmaktadır.

Ancak böylesine hassas durumlarda idare bu sınırlamaları yeniden değerlendirebilmektedir. Menfur darbe girişiminden zarar görenler için düzenlenen bu kampanya dahilinde yapılacak yardımların vergi mevzuatı açısından durumunu netleştirmek amacıyla, Maliye Bakanlığı 27 Temmuz 2016 tarih ve 2016/75 sayılı vergi sirkülerini yayınlamıştır.

Yayınlanan bu sirkülerde, daha önce Van ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle ve Afrika’da yaşanan kuraklık nedeniyle ülkemizde düzenlenmiş olan benzer yardım kampanyaları hatırlatılmış ve bu kampanyalara yapılan bağışların tamamı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/10’uncu maddesi gereğince beyan edilen gelirden, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-e maddesi gereğince de kurum kazancından indirildiği belirtilmiştir.

15 Temmuz 2016 silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında yapılacak bağışların tamamı da daha önceki kampanyalara benzer bir şekilde gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

Yani bu kampanyaya katılan gerçek ve tüzel kişi vergi mükellefleri yapmış oldukları yardımın tamamını vergi matrahından indirebileceklerdir. Ancak yapılacak bağışın ve buna bağlı olarak da matrahtan indirilecek tutarın, beyan edilen gelir ve kurum kazancı ile sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Söz konusu yardım kampanyası nedeniyle yapılan bağışlar yapıldığı dönemde indirim konusu yapılacaktır. Yapıldığı dönemde indirim konusu yapılamayan bağış tutarı ise izleyen dönemlere devredilemeyecektir. Yani ilgili dönem ile sınırlandırılmıştır.

Peş peşe yapılan bu iki düzenleme ile öncelikle bir yardım kampanyası başlatılmış olup, daha sonra da bu kampanyanın vergi kanunları karşısındaki durumu netleştirilerek tamamının doğrudan matrahtan indirilmesine imkan verilmiştir.

Söz konusu yardımların tamamının matrahtan indirilmesi söz konusu kampanyaya olacağı tahmin edilen yoğun ilgi ve talebi daha da artıracaktır diye ümit etmekteyi

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör