2015 Yılındaki İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadesi Taleplerinin En Geç Kasım Ayı KDV

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. İade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, 2015 takvim yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV iadesi taleplerinin 2016/Kasım dönemi KDV beyannamesi ile yapılması gerekmektedir. Kasım/2016 dönemi KDV beyannamesinde iade talebinde bulunmayan mükellefler 2015 takvim yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemeler nedeniyle doğan KDV’yi iade alma haklarını kaybedeceklerdir. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV iadesinin süresinden sonra düzeltme beyannamesi ile talep edilmesi de mümkün değildir. Ayrıca indirimli orana tabi işlemeler nedeniyle doğan KDV’nin süresinden sonra verilecek düzeltme beyannamesi ile artırılması da mümkün değildir.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg