2017 Yılında İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştıranlar İle Yabancı İşçiye Kesilecek İdari Para Cezası Nedir

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre 2017 yılında izinsiz yabancı İşçi çalıştıranlar ile izinsiz çalışan yabancı işçiye kesilecek idari para cezaları aşağıdaki gibidir. İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI (TL) Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.229 Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2.491 Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4.983 Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 415 a) 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23. maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır. b) Tabloda yer alan idari para cezaları 13.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin 5/b fıkrasında tespit edilmiştir. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg