6331 Sayılı İSG Kanununa Göre Risk Analizi Yaptırmamanın Cezası Nedir?

Çalışan sayısı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın; tüm işyerlerinde 6331 sayılı "İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu" nun 4, 10,11, 15 ve 17. Maddelerine göre 01.01.2013 tarihinden itibaren;

  • Risk değerlendirmesi,

  • Çalışanların temel iş güvenliği eğitimi,

  • Acil durum eylem planı yapması gerekmektedir.

  • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 10 çalışanda 1 kişide, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 20 çalışanda 1 kişide, Sağlık Bakanlığı İlkyardımcı sertifikaları olmalıdır.

Özellikle yeni kurulan işletmelerde yukarıda yer verilen zorunluluklar gözden kaçırılmaktadır. Risk analizi, acil durum eylem planı ve çalışanların temel iş güvenliği eğitimi’ni yaptırmamış işletmelerin idari para cezasına muhatap olmamak için bunları yaptırmaları gerekmektedir. Risk değerlendirmesi, çalışanların temel iş güvenliği eğitimi ile acil durum eylem planı yapılmaması halinde 2017 yılında uygulanacak idari para cezaları aşağıdadır. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg