Bağımsız Denetim, Muhasebe Ve Kalite Kontrol Standartlarına Yapılan Güncellemeler

06 Haziran 2018 tarihli ve 30443 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri aşağıdaki gibidir;

  • Finansal Tabloların Bağımsız Denetim Ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri İle Diğer Güvence Denetimleri Ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları Ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (Kks 1) Hakkında Tebliğ;

2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:1 yürürlükten kaldırılmıştır. 660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından “ISQC 1 Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements and Other Assurance and Related Services Engagements” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla KKS 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol’ün yayımlanmasına karar verilmiştir. İlgili tebliğe ilişkin karara ve standart detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 74;

9/3/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210) yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili tebliğe ilişkin karara ve standart detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 75;

7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220) yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili tebliğe ilişkin karara ve standart detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 76;

16/12/2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 240) yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili tebliğe ilişkin karara ve standart detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 77;

10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:7 yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili tebliğe ilişkin karara ve standart detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 78;

9/3/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260) yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili tebliğe ilişkin karara ve standart detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 79;

13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 66 (Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 450) yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili tebliğe ilişkin karara ve standart detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 80;

13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız Denetim Kanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500) yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili tebliğe ilişkin karara ve standart detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye Muhasebe Standartları Tebliği No: 124;

18/1/2005 tarihli ve 25704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili tebliğe ilişkin karara ve standart detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye Muhasebe Standartları Tebliği No: 125;

20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No:6 yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili tebliğe ilişkin karara ve standart detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg