Bağımsız Denetimde Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Yayınlanmıştır

27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete'de; 660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Conceptual Framework far Financial Reporting” başlığıyla revize edilen Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’’nin yayımlanmasına, muhasebe politikalarını Kavramsal Çerçeve”ye göre geliştiren finansal tablo hazırlayıcıları tarafından erken uygulanması mümkün olmakla birlikte 1 Ocak 2020 tarihi veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde kullanılmasına ve Kavramsal Çerçeve”nin Kurulumuzca yapılacak düzenlemelerde yayımı tarihinden itibaren esas alınmasına karar verilmiştir. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve'ye ulaşmak için tıklayınız.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmıştır.25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni k