Bazı Kira Ödemelerinin Bankadan Veya PTT’den Yapılması Zorunluluğu

1- Kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu kapsamında bulunanlar. 29.07.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 268 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre; Kiraya verilen gayrimenkullerden;

  • Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

  • İşyerlerinde ise işyerini kiraya verenler ile kiracıların,

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur. 2- Kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu kapsamında olmayanlar.

  • Her bir konut için aylık tutarı 500 TL’nin altındaki konut kira gelirinin,

  • Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatların,

  • Aynî olarak yapılan kira ödemelerinin,

banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. 3- Kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğuna uymayanlara kesilecek cezalar. Kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğuna uymayanlardan konutlarda konutları kiraya verenler ile iş yerlerinde ise hem kiraya verenler hem de kiracılar hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesine göre 2016 yılı için;

  • Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 1.370 TL’den,

  • İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 690 TL’den,

  • Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar içina 340 TL’den,

az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’i kadar özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Saygılarımızla, Güncel Group *Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör