Binek Otomobil, Alkollü İçkiler, Sigara Ve Cep Telefonlarında Süpriz ÖTV Artışı

1/1/2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; binek otomobiller, alkollü içkiler, sigara ve cep telefonlarında ÖTV oran ve/veya tutarlarını artırmış olup, artırılan yeni oran ve tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Cari açığın azaltılması ve iç tasarrufların artırılmasına yönelik olarak yapılan bu değişiklik, 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile öngörülen politikalara da uygundur. 1) 87.03 GTİP Numaralı Binek Otomobillerde Yeni ÖTV Oranları 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 4760 sayılı Kanununa ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler" için uygulanan %40 vergi oranı %45, "-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler" için uygulanan %80 vergi oranı %90, "-Diğerleri Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler" için uygulanan %130 vergi oranı %145 olarak yeniden tespit edilmiştir. Binek otomobillerde yeni ve eski ÖTV oranlarını gösteren karşılaştırmalı tablo aşağıdadır: Önceki ÖTV Oranı (2014 Öncesi) (%)Yeni ÖTV Oranı (2014 ve sonrası) (%)1600 cm3’e kadar40451600 cm3 - 2000 cm380902000 cm3’ü geçenler130145 2) Alkollü İçkiler ve Sigaralarda Yeni ÖTV Oranları 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 4760 sayılı Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. (III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)2202.10.00.00.13Kolalı Gazozlar25-2203.00Malttan üretilen biralar630,7422.04Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)03,972204.10Köpüklü şaraplar026,8322.05Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)036,812205.10.10.00.00Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar029,222206.00Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları03,972205.10.90.00.12Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar0118,182207.20Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)0118,1822.08Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]0118,182208.20Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler0112,45

2208.50Cin ve Geneva094,092208.60Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)094,092208.60.91.00.00Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)0118,182208.60.99.00.00Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)0118,182208.70Likörler0118,182208.90Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)0118,182208.90.48.00.11Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)089,112208.90.71.00.11Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)089,11 (B) CETVELİG.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)Maktu Vergi Tutarı (TL) 2402.10.00.00.11Tütün içeren purolar400,18750,13 2402.10.00.00.12Uçları açık purolar400,18750,13 2402.10.00.00.19Sigarillolar400,18750,13 2402.20Tütün içeren sigaralar65,250,18750,13 2402.90.00.00.00Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar400,18750,13 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar65,250,18750,13 2403.10İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)65,250,18750,13 2403.10.10.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)65,250,04900,13 2403.10.90.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)65,250,04900,13 2403.99.10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün65,250,18750,13 3) Cep Telefonlarında ÖTV Artışı ÖTV Kanununun geçici 6. Maddesinde,“31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 40 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 Türk Lirası vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak çıkarılan 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, anılan geçici 6. Maddede 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutar, 13/10/2011 tarihinden itibaren 100 Türk Lirası‘na yükseltilmiştir. Bu defa, 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, sözü edilen "100 Türk Lirası", 1/1/2014 tarihinden itibaren "120 Türk Lirası"na çıkarılmıştır.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg