Birinci el konut satışlarında yüzde 10 indirim!

Verginin maliye politikası aracı olarak kullanılmasına devam ediliyor. Maliye Bakanlığı ekonomideki durağanlığı aşmak nakit döngüsünü sağlamak ve kredi kullanımını arttırmak amacıyla vergiyi araç olarak kullanarak bir dizi önlem almaya devam ediyor.

05.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile vergi kanunlarında bir dizi ekonomik teşvikler getirilmiştir.

Bize göre söz konusu Bakanlar Kurulu kararıyla getirilen ekonomik tedbirlerden en önemlisi yine inşaat ve konut sektörüne getirilmiştir. Satılmayan mevcut konut stoklarının direk olarak inşaat firmalarının dolaylı olarak da bankaların tabir yerinde ise başının belası ve büyük sorun olduğunun farkında olan Bakanlar Kurulu, bu sorunu aşmak adına 150 m2 üzerindeki konutların teslimlerinde halen yüzde 18 olan KDV oranını 31.10.2018 tarihine kadar yüzde 8’e düşürmüştür.

2017 yılı içerisinde benzer desteklerle ekonominin önünün açılması ve inşaat sektörünedestek olunması amacıyla destekler getirilmiş; özellikle yabancılara KDV’siz konut satışlarında belirli, ancak yetersiz bir başarı sağlanmıştır. Konut sektörüne getirilen bir diğer teşvik sistemi olarak ise, yine 31.10.2018 tarihine kadar alım satım işlemleri nedeniyle uygulanan tapu harcı binde 20’den binde 15’e düşürülmüştür. Burada dikkat edilmesi gereken, tapu harçlarındaki indirimin sadece birinci el konut satışları için değil tüm konut satışları için geçerli olmasıdır. KDV oranında yapılan bu değişikle birinci el konut satışlarında yüzde 10 oranında indirim getirilmiş olmaktadır. Amaç ekonomik sıkışıklığı bir nebze de olsa açmak amacıyla, konut satışlarını artırabilmektedir.

BU DURUM EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ OLARAK HALA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GÖRÜLDÜĞÜNÜN BİZE GÖRE BİR GÖSTERGESİDİR.

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ile bazı makine ve teçhizat teslimlerinde de KDV istisnası uygulaması başlanılmıştır. Daha önce yayınlanan bir dizi mevzuat hükümlerinde imalat sanayinde kullanılmak üzere, istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı. Bakanlar Kurulu 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Karar ile KDV geçici 39’uncu madde kapsamında teslim edilecek yeni makine ve teçhizat listesini belirlemiştir. Belirlenen bu makine ve teçhizat listesi, kararın ekinde GTİPP numaralarına göre yer almaktadır.

Yine Bakanlar Kurulu kararı ile ÖTV oranlarında indirim veya artış yapılmak üzere alkollü içkilerin satış fiyatları değiştirilmiştir. Buna göre rakı, votka ve cin ürünlerinin fiyatı artarken yani ÖTV oranı artırılırken; şarap, viski ve likörün fiyatı yani ÖTV oranı azaltılmıştır.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör