Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 50'de; 2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmiştir. İlgili sirküler için tıklayınız.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg