GİB Tarafından Muhtasar Ve KDV Beyanları İle Ba Ve Bs Bildirimlerinin Verilme Süreleri Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı muhtasar ve KDV beyanları ile Ba ve Bs bildirimlerinin verilme süreleri hakkında aşağıdaki duyuruyu yapmıştır. Bilindiği üzere; • 2017/Mayıs dönemine ilişkin Muhtasar Beyanname ile Damga Vergisi Beyannamelerinin 23 Haziran Cuma günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin 28 Haziran Çarşamba gününe kadar ödenmesi, • 2017/Mayıs dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi, • 2017/Mayıs dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin ise en geç 30 Haziran Cuma günü verilmesi gerekmektedir. Ayrıca 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak başvurular için son tarih 30 Haziran Cuma günü olup, bu sürenin uzatılma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle 30 Haziran 2017 tarihine kadar önemli bir iş yoğunluğu yaşanacağı için, mükelleflerimizin her hangi bir hak kaybına uğramamaları açısından, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir. Mükelleflerimize önemle hatırlatırız. Saygılarımızla Gelir İdaresi Başkanlığı

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg