Kümes Hayvanlarının Taze, Soğutulmuş Veya Dondurulmuş Etleri Ve Yenilen Sakatatları

24/2/2013 tarihli ve 28569 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/4345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, tavuk etleri başta olmak üzere kümes hayvanlarının taze, soğutulmuş veya dondurulmuş etleri ve yenilen sakatatları ile yağlarının toptan tesliminde uygulanan KDV oranı % 1’den % 8’e yükseltildi. Yeni düzenleme anılan ürünlerin toptan satışına yönelik olup, bu ürünlerin perakende yani nihai tüketicilere tesliminde uygulanan % 8 KDV oranında bir değişiklik söz konusu değildir. KDV uygulamasında perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Yani, nihai tüketiciye yapılan satışlardır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olan gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olanlara yapılan satışlar ise toptan satış olarak değerlendirilmektedir. Buna göre, - Tavuk, - Horoz, - Hindi, - Ördek, - Kaz, - Beç tavukların etleri ve yenilen sakatatları ile yağlarının tavuk üreticileri veya toptancıları tarafından marketlere, kasaplara, bakkallara vb. tesliminde (bunlar toptan satış olarak değerlendirilmektedir.) 25/2/2013 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV uygulanacaktır. Yapılan bu düzenleme ile, başta tavuk üreticileri olmak üzere kümes hayvanı üreticilerinin KDV ve iade sorunu büyük ölçüde çözümlenmiştir.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg