KDV İadesi Talebi Giriş Ekranlarında Yer Alan Yüklenilen KDV Listesi

KDV iadelerinde aranan ve elektronik ortamda sistem üzerinden gönderilmesi gereken belgelerden birisi de,"Yüklenilen KDV Listesi"dir. KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “7.3. İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen KDV Listesi” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalara göreYüklenilen KDV Listesi, esas itibarıyla, iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosunda yer alan hesaplamalara konu olan vergili mal ve hizmet alışlarına ilişkin KDV’nin dayanak belgeler itibarıyla listelenmesinden ibarettir. İşlemin bünyesine giren vergi miktarına ilişkin listede, iade hakkı doğuran işlem nedeniyle iadesi talep edilen tutarın hangi girdiler nedeniyle yüklenildiğine (örneğin, mamul mal alımları, hammadde alımları, yardımcı malzeme alımları, hizmet alımları, genel gider, ATİK gibi) ilişkin bilgilere, dayanak belgeler itibarıyla yer verilmesi gerekmektedir. Söz konusu Tebliğde yapılan açıklamalara göre "Yüklenilen KDV Listesi"nin doldurulmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: a) Perakende satış fişi veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi kabul edildiği harcamalara ait KDV tutarlarının indirimi mümkün olduğundan, söz konusu belgeler, yüklenilen KDV listesine dâhil edilebilir. Bu belgelerin gider belgesi olarak kabul edilmediği harcamalara ait KDV ise indirim konusu yapılamayacağından listeye de alınamaz. b) Bu listeye, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge ayrı ayrı kaydedilir. c) Aynı mükelleften yapılan alımlar bu listeye belge bazında ayrı ayrı girilir. ç) İşlemin bünyesine doğrudan giren KDV tutarları ile işlemle ilgili olmak kaydıyla genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklenilen vergilerden işleme isabet eden KDV tutarı yüklenilen KDV listesinde ayrıca yer alır. Öte yandan,KDV Genel Uygulama Tebliği ile getirilen belgelerden diğeri ise “İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu”dur.İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, iade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesinden hareketle iadesi talep edilen KDV tutarını gösteren özet tablodur. Tabloda, doğrudan girdiler nedeniyle yüklenilen KDV, genel yönetim giderleri ve ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den işleme verilen pay yer alacaktır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.09.2014 tarihinde yapılan “KDV İadesi Talebi Giriş Ekranlarinda Yüklenilen KDV Listesine Belge Girişlerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru”da; - KDV Genel Uygulama Tebliği gereğince KDV iade taleplerinde internet vergi dairesinden gönderilmekte olan yüklenilen KDV listesine "Yüklenim Türü" sütunu eklendiği - Mükelleflerin internet vergi dairesinden yüklenilen KDV listesi gönderirken 2014/08 KDV dönemi itibariyle ilgili sütunu da doldurmaları gerektiği, - Ayrıca, yine 2014/08 KDV dönemi itibariyle, mükelleflerin yüklenilen KDV listesine Genel Giderler ve ATİK'lere ait belgeler için tek satırda toplu olarak yapabildikleri giriş uygulamasına son verildiği, doğrudan yüklenimlerde olduğu gibi Genel Giderler ve ATİK'lere (Amortismana tabi iktisadi kıymetlere) ait belgelerin de girilirken belge detayı yazılarak listeye giriş yapılması gerektiği, - Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı "KDV İade Talebi Listelerinin İnternetten Gönderilmesi" kılavuzunun güncellendiği açıklanmıştır. Yüklenilen KDV listesine "Yüklenim Türü" sütunu eklenmesinin nedeni ise, “İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu”nun kontrol edilebilmesidir.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg