KGK'nın Revizyon Projesi Kapsamında Yeniden Kaleme Alınan TMS 1, TMS 2 Ve TFRS Yorum

24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete'de, Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkındaki 3 Sıra No'lu teblğin ve Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkındaki 66 Sıra No'lu Tebliğin kaldırılmasına dair tebliğ yayınlanmıştır. Kamu Gözetimi Kurumu'nun finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini arttırmak amacıyla yürürlülkte bulunan Türkiye Fianansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uyuglanabilen standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında yeniden kaleme alınan "TMS1: Finansal Tabloların Sunuluşu", "TMS2 Stoklar" ve "TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler"'in yayınlama kararı alınmıştır. İlgili Standartların revizelerinin bulunduğu Resmi Gazete eklerine buradan ulaşabilirsiniz;

  • TMS1: Finansal Tabloların Sunuluşu

  • TMS2: Stoklar

  • TFRS Yorum 23: Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmıştır.25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni k