Konkordato Kapsamında Sunuşması Gereken Bağımsız Denetim Raporu Örneği Yayınlanmıştır

14.02.2019 tarih ve 75935942-050.01,04-[01/71] sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kurul Kararında, Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek rapor örneği yayınlanmıştır.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmıştır.25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni k