Kredi tutarı 15 milyon doları aşan firmaların bağımsız denetim şartı kaldırıldı


Döviz kredisi kullanan şirketler için TCMB'ye bildirim zorunluluğunda düzenleme yapıldı. Firmalar 15 milyon ve üzerinde kredileri aylık olarak TCMB'ye bildirecekler. Kredi tutarı 15 milyon doların üzerinde olan firmaların bağımsız denetim şartı da kaldırıldı.

DÜNYA HABER MERKEZİ

ANKARA Merkez Bankası’nın döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere firmalardan bilgi ve belge toplamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte önemli bir değişiklik yapıldı. Yurt içi ve yurt dışından sağladığı kredi tutarı 15 milyon doların üzerindeki, banka ve finans kuruluşu dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler ve bağlı işletmelerinin, Merkez Bankası’na bildirimde bulunma yükümlülüğünde rakamsal bazda değişiklik yapılmadı. Yönetmeliğin önceki halinde bildirimin ilgili hesap dönemi sonunda yapılması öngörülürken, yapılan düzenlemeyle bildirilim aylık bazda yapılması hükme bağlandı. Yönetmelikteki asıl önemli değişiklik ise bu firmaların bağımsız denetimden geçmelerini öngören hükümlerinde yapıldı. Yönetmeliğin bağımsız denetimin şartlarını düzenleyen 7’nci maddesi yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca 4’üncü maddedeki bağımsız denetimle ilgili tanımlar da yönetmelikten çıkarıldı. Ayrıca, Merkez Bankası’nın kur riski yönetiminde etkinliği arttırmak amacıyla kuracağı veri tabanı ve düzenlemelerden oluşan Sistemik Risk Veri Takip Sisteminin kullanıcıları arasından, denetçiler de çıkarıldı. Ayrıca yönetmeliğin 12’nci maddesindeki, “Veri bildiriminin yapılmaması, doğru veya eksiksiz gerçekleştirilmemesi veya olumsuz görüş verilmesini gerektiren durumların düzeltilmemesi hallerinde 1211 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince işlem başlatılabilir” şeklindeki fıkrasında yer alan, “olumsuz görüş verilmesini gerektiren durumların düzeltilmemesi hallerinde” ibaresi çıkarıldı. 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 68’inci maddesi yükümlülüklere uyulmaması halinde verilecek cezaları düzenliyordu.

Sezer: Pratikte büyük zorluklar çıkar Düzenlemeyi DÜNYA’ya değerlendiren Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, bunun pratikte kapsamdaki firmalara büyük zorluklar çıkaracağını söyledi. Hâlen firmalar ile bağımsız denetçiler arasında, geçen yılki işlemlerin bildirilmesine yönelik sözleşmeler bulunduğunun altını çizen Sezer, “Bu bildirim işlerini ve veri girişini bugüne kadar bağımsız denetim firmaları yaptıkları için, firmalar kendi bünyelerinde böyle bir sistem kurmadılar. Ayrıca daha önce 3 ayda bir yapılan veri girişi aylığa indirildi.” diye konuştu.0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör