Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Bildirim Ve Belgeler Nelerdir?

2016 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesin 1 - 25 Nisan 2017 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir. Kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisinin tamamı 02.05.2017 tarihinde bir defada ödenecektir. Verilecek olan beyannameye eklenecek olan bildirim ve belgeler ise şunlardır; 1- Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu (Ayrıntılı bilanço ve gelir tablolarının önceki dönem sütunları da doldurulacaktır.) 2- 1 Seri no’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre Bilanço ve gelir tablosu dipnotlarının doldurulması zorunludur. 3- 2016 yılı aktif toplamı 14.613.200-TL'yi veya net satışları toplamı 32.473.700-TL'yi aşan mükellefler ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun yanı sıra “kar dağıtım tablosunu” da beyannamelerine ekleyeceklerdir. 4- İşlem bulunması halinde transfer fiyatlandırması ve örtülü kazanç formu. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg