Sat Ve Kirala Yöntemi

Bilindiği üzere 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile "Sat ve Geri Kirala" yöntemi, her şirket için uygulanabilir bir hale gelmiştir. Söz konusu yöntem özellikle değerli binaları olan firmalar için taşınmaz satışını ve kiralamasını teşvik etmek, kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu yöntem, firmalar için, aynı zamanda yeni bir finansman kaynağı olarak geliştirilmiş olup, şirketlerin ekonomik durumlarını dengelemek amacıyla da kullanılması söz konusudur. Bu sistemle firmalar kendi kaynaklarını kullanarak daha uygun bir finansmana ulaşabilmektedirler. Ülkemiz ekonomisinde lokomotif sektörü görevini üstlenmiş olan inşaat sektörü ise bu düzenlemelerden faydalanamamaktaydı. Ancak 6111 sayılı Torba Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunun da yapılan değişiklik inşaat şirketlerinde, bu düzenlemeden sınırlı olarak yararlanmalarının yolu açılmıştır.


Buna göre inşaat şirketleri de şirket merkezi ve / veya genel müdürlüğü olarak kullandıkları binanın varlık kiralama şirketine satışından elde ettikleri kazancın tamamını, taşınmazın iki yıl süre ile aktifte bulunma şartı aranmaksızın kurumlar vergisi istisnasından faydalanabileceklerdir. Söz konusu binanın satışının katma değer vergisi (KDV) karşısındaki durumu ise yine 6111 Sayılı Torba Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile netleştirilmiştir. Buna göre menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketine devri ile bu varlıkların, varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan şirkete devri KDV'den istisna tutulmuştur. Bu kapsamda varlık kiralama şirketine bina satış işlemi de KDV’den istisna edilmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken konu ise, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/a maddesi hükmü gereğince, inşaat şirketinin, binanın alımından kaynaklanan KDV’yi, indirim KDV tutarından çıkarması gerekmektedir. Yani İnşaat şirketleri genel merkezlerini sat ve geri kirala yöntemine göre satabilecekler. Bu satış nedeniyle elde ettikleri kazancı 2 yıl bekleme şartına bağlı olmaksızın kurumlar vergisinden istisna edebilecekler ve bu işlemden dolayı KDV doğması da söz konusu olmayacaktır, Ancak burası çok kritik olduğu için tekrarla söylüyorum, binanın alımı nedeniyle indirim konusu yapılan KDV, indirim tutarından çıkartılması gerekmektedir.0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör