Sigorta Primine Tabi Olan Ve Olmayan Ödemeler Hangileridir?

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARPRİME TABİ (+) /PRİME TABİ DEĞİL (-)HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 1- ÜCRET Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleria) Zaman birimine göre ücret+Hak Edilen Ay* Fazla çalışma / mesai ücreti+Hak Edilen Ay* Cumartesi günü ücreti+Hak Edilen Ay* Hafta tatili ücreti+Hak Edilen Ay* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti+Hak Edilen Ay* Yıllık izin ücreti+Hak Edilen Ayb) İşbirimi esasına göre ücret+Hak Edilen Ay* Yüzde usulüyle alınan ücret+Hak Edilen Ay* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret+Hak Edilen Ay* Transfer ücreti+Hak Edilen Ay* Transfer verimi ücreti+Hak Edilen Ayc) Götürü ücret+Hak Edilen Ayd) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret+Hak Edilen Ay* Hazırlama ücreti+Hak Edilen Ay* Tamamlama ücreti+Hak Edilen Ay* Temizleme ücreti+Hak Edilen Ay* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret+Hak Edilen Ay* Komisyon ücreti+Hak Edilen Aye) Zam ve Tazminatlar+Hak Edilen Ay* Bakım tazminatı+Hak Edilen Ay* Vardiya tazminatı+Hak Edilen Ay* Ağır vasıta tazminatı+Hak Edilen Ay* İş güçlüğü tazminatı+Hak Edilen Ay* Yıpranma tazminatı+Hak Edilen Ay* Özel hizmet tazminatı+Hak Edilen Ay* Yabancı dil tazminatı+Hak Edilen Ay* İmza zorunluluğu tazminatı+Hak Edilen Ay* Makam tazminatı+Hak Edilen Ay* Uçuş tazminatı+Hak Edilen Ay* Arazi zammı+Hak Edilen Ay* İş riski zammı+Hak Edilen Ay* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı+Hak Edilen Ayf) Hakkı huzurlar (toplantı parası)+Hak Edilen Ayh) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler+Hak Edilen Ayı) Avukatlık vekâlet ücreti+Hak Edilen Ay 2- PRİM İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK* Tabii afet yardımı+Ödendiği Ay* Nakit ödenen kira yardımı+Ödendiği Ay* Nakit ödenen giyecek yardımı+Ödendiği Ay* Nakit ödenen yakacak yardımı+Ödendiği Ay* Askerlik yardımı+Ödendiği Ay* Sünnet yardımı+Ödendiği Ay* Nakit ödenen taşıt yardımı+Ödendiği Ay* Nakit ödenen ısıtma yardımı+Ödendiği Ay* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli+Ödendiği Ay* Nakit ödenen ayakkabı bedeli+Ödendiği Ay* Yılbaşı parası+Ödendiği Ay* Kreş parası+Ödendiği Ay* Bayram harçlığı+Ödendiği Ay* İzin harçlığı+Ödendiği Ay* Bayram ikramiyesi+Ödendiği Ay* Yılbaşı ikramiyesi+Ödendiği Ay* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye+Ödendiği Ay* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye+Ödendiği Ay* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye+Ödendiği Ay* Jübile ikramiyesi+Ödendiği Ay* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları+Ödendiği Ay3- SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK KAZANÇLARa) Ayni yardımlar–b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı–c) Görev yollukları–d) Seyyar görev tazminatı–e) Kıdem tazminatı–f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki– toplu ödemeler–g) Keşif ücretih) İhbar tazminatı–I) Kasa tazminatı–i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)–j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)–k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)–l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg