Sigorta Sözleşmelerinin Finansal Tablolara Alınmasına İlişkin Esaslar Belirlenmiştir

14.02.2019 tarih ve 75935942-050.01,04-[01/72] sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kurul Kararında; TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri, Standart Kapsamına giren sigorta sözleşmelerinin fianansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. TFRS 17'nin amacı, işletmelerin söz konusu sözleşmeleri gerçeğe uygun bir biçimde gösteren ihtiyaca uygun bilgiler sunulmasını sağlamaktır. Bu bilgiler finansal tablı kullanıcılarına, sigorta sözleşmelerinnin işletmelerin fianansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki etkisini değerlendirmek için bir dayanak teşkil eder.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmıştır.25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni k