Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kolları

12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösteren Tebliğin Ek-1’inde yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tebliğ 26.05.2017 tarihinde yürürllüğe girecektir. Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu tebliği.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sa