Turizm Sektörüne Kredi Desteği

Son dönemde ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik daralma ve Rusya ile aramızdaki siyasi kriz ve bu gelişmelere bağlı olarak ülkemize gelen turist sayısının azalmasına ek olarak bankaların kredi verirken çok seçici davranmaları turizm sektörünün desteklenmesi ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda TBMM’de kabul edilen torba yasa ile üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın, 2016 yılı için tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ile hasılat paylarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri tarafından Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımlarından dolayı tahsil edilmesi gereken ecri misillerin ödeme süreleri bir yıl ertelenmesi kararı alındı. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bir Yönetmelik ile bankalarca turizm sektörüne kullandırılan kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir düzenleme daha yaptı. Buna göre bu yıl sonuna kadar bankalarca turizm sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan ve ikinci grupta sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklar iki defa ile sınırlı olmak üzere yeni sözleşme koşullarına bağlanabilecek.


Yeni sözleşme koşullarına bağlanan krediler ve diğer alacaklar, toplam alacak tutarının yüzde 10'unun geri ödenmiş olması koşuluyla birinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde yeniden sınıflandırılabilecek. Aynı düzenlemeye göre, Bankalarca turizm sektörüne kullandırılan krediler ve diğer alacaklar dışında üçüncü, dördüncü veya beşinci grupta sınıflandırılan kredilere ve diğer alacaklara ilişkin olarak bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dâhil olmak üzere krediler ve diğer alacaklar, belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla, gerektiğinde ilave kredi açılmak suretiyle üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek ya da yeni bir itfa planına bağlanabilecektir. Yapılan bu düzenleme ile bankadan kredi kullanan ancak ödeme güçlüğü çeken sektör temsilcilerinin kredilerinin yeniden yapılandırılması ve hatta yeniden kredi kullandırılması mümkün hale gelmiştir. Tabi kredilerin yeniden yapılandırılması ve yeni kredi kullandırılması bu yönetmelikte belirlenen şartların yani ödeme koşullarının gerçekleşmesi ile mümkün olabilmektedir. Yapılan bu yasal düzenlemeler ile kısmen de olsa sektörün önü açılmış olup, ekonomik durgunluğun ve turist sayısında meydana gelen azalmanın olumsuz etkileri giderilmeye çalışılmıştır. Devletin sektörü rahatlatmak için attığı bu adımlara, sektörün de özellikle iç talebi cezbedecek çözümler üreterek karşılık vermesi, turizmde yaşanan daralmanın daha hızla çözülmesini beraberinde getirecektir. Ne diyelim darısı sıkıntı çeken diğer sektörlerin başına!

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör