Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanacak Tevkifat Oranları Güncellenmiştir

01 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 30/4/2019 tarihli ve 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında; 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Mevduat faizlerinden; i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15, ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12, iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oram uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,” Bu Karar yayımı tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Gelir Verg